Inuyasha.pl ▽
▹ Indeks
▹ Kontakt
▹ O stronie
▹ Tematyka - recenzja
▹ Fandom

manga ▽
anime ▽
▹ Odcinki
inne ▽
▹ Bohaterowie
▹ Akcesoria
▹ SotDJ - recenzja gry


O stronie


Data początkowa strony: 1.01.2010 | 00:00
Autor: uschły
Status: Strona jest tworem stricte hobbystycznym. Przeto nie jest powiązana z żadną oficjalną działalnością (także marketingową, czy handlową). Autor strony nie przywłaszcza sobie żadnych praw do nazw/y dzieła, czy występujących w nim. Te należą do Rumiko Takahashi oraz osób działających z jej wiedzy.
Teksty na stronie objęte są umownymi prawami autorskimi. Kopiowanie ich bez zezwolenia nie jest mile widziane. Większość grafiki (obrazki, zdjęcia, etc.) stanowią zapożyczenie - autor strony nie przywłaszcza sobie praw do nich. Służą one wyłącznie budowaniu pewnego wrażenia estetycznego, lub uzupełnienia tekstu. Na życzenie przedstawicieli prawnych autorki, tudzież osób działających z jej wiedzy, mogą zostać usunięte.

Krótki opis: Niewiele można powiedzieć poza tym, co już postawiono wyżej. Coś trzeba robić, aby chociażby zadośćuczynić dziełu, które uważa się tutaj za ponadczasowe. Z całą pewnością nie mogę powiedzieć, że to wszystko wymierzone jest przeciwko monotonii, znużeniu, nudzie. Nie. Prowadzenie strony tego typu nie jest zabawą. Choć na początku wydawać się może inaczej. Im dalej się zabrnie, tym gorzej z rozpoznawaniem satysfakcji. Ta wynika z publikacji, a do niej potrzebne są materiały. Przygotowanie takowych wysusza. Im dalej, tym mniej samozaparcia - szczególnie kiedy znajdziemy się na jakiejś pustyni. Taką głuszą jest obecnie internet. Strona jest obecnie jedną z bardzo niewielu oaz, mając na myśli tematykę.